Entrevista amb la Consellera d’Educació

El sindicat STEI-i va aconseguir una entrevista amb la Consellera d’Educació, Sra. Galmés, que es va celebrar el dia 14 d’octubre de 2008, amb l’assistència del Secretari General del nostre sindicat, els secretaris responsables de l’Ensenyament Públic i Privat i el director de l’Escola de Formació amb Mitjans Didàctics.

En aquesta reunió se li plantejaren a la Consellera diferents temes relacionats amb el finançament de l’Educació i sobre la formació del professorat, a més de temes específics de l’Ensenyament Públic i Concertat.

Les reivindicacions bàsiques presentades a l’Ensenyament Concertat es registraren el dia 16 d’octubre al document que adjuntam a continuació. Les de l’Ensenyament Públic s’havien registrat dia 3 d’octubre.

Llegir propostes presentades.