Aquests darrers mesos hem estat negociant un acord de millora que ha de reactivar l’acord que ja es va signar el 2016, del qual encara queden alguns detalls per complir-se després de l’abrupta suspensió que per raons de disponibilitat pressupostària va patir en el 2019. El nou acord també contempla la implementació d’altres millores sociolaborals que ens fan tendir a l’equiparació retributiva amb els homònims de l’ensenyament públic.

Dins es termes de negociació es va fer necessària la presentació d’algunes esmenes al projecte de pressupostos.

L’STEI Intersindical, segon sindicat amb més representació al sector de l’ensenyament concertat, forma part de la Mesa Social de la concertada, entitat col·legiada que reuneix tots els sindicat i totes les organitzacions patronals del sector a les Illes.

L’STEI, amb altres representats de la mesa sectorial, es va entrevistar amb la majoria dels grups parlamentaris per a explicar-los les nostres reivindicacions i demanar-los el seu suport a les esmenes redactades.

El diputat del grup d’Unides Podem que ens va rebre va dir textualment que “no tenien previst votar en contra” d’aquestes esmenes i que entenen les nostres argumentacions. Finalment, es van abstenir a la votació de les esmenes necessàries per a la consecució de l’acord; aquestes es van aprovar amb el vot a favor de la resta del Govern i de l’oposició.

Des de l’STEI Intersindical volem manifestar que:

1.- Respectam les línies ideològiques d’UP

2.- No obstat, reivindicam la condició de servei públic de l’escola concertada.

3.- Sempre hi serem a l’hora de reivindicar la igualtat de drets dels treballadors de la concertada respecte dels homònims de l’escola pública, solta el principi de “a igual feina, igual salari” ... i no parlam de condicions laborals, que encara hi ha molt de biaix entre un i altre sector.

4. La part més important de la comunitat educativa, com són els alumnes, han de veure com es garanteix el dret a una educació de qualitat i a la igualtat d’oportunitats.