Amb els cursos de l'Escola de Formació i Mitjans didàctics de l'STEI I'Intersindical pots acreditar la Competència Digital Docent.

A més, molts dels cursos realitzats des de l'octubre de 2020, també acrediten fins el nivell A2, cadascun d'una àrea especifica.

Comprova els cursos que acrediten alguna àrea

Cursos nous per al curs 2023-24 que capaciten per al nivell A2 de les àrees corresponents

Competència digital. Cursos nous

 

Cursos anteriors que capaciten per al nivell A2 de les àrees corresponents

Competència digital. Cursos fets