Comissió de concerts

Dimarts dia 2 de maig es va reunir la Comissió de concerts per acabar de redactar l’informe sobre la renovació de concerts per al curs 2023-2024.

Es va clarificar allò que fa referència a la dotació d’hores extres a ESO. La resolució provisional diu:

Respecte les unitats del Programa de Diversificació Curricular (PDC) a 3r i 4t d’ESO, en aplicació de l’article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim de 2 hores a 3r d’ESO i 6 hores a 4t d’ESO.”

I Respecte les unitats d’Educació Secundària Obligatòria també diu:

“En aplicació de l’article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim d’1 hora a 1r d’ESO, 2 hores a 3r ESO i 3 hores a 4t ESO als centres d’una línia i una màxim de 1 hora a 4t d’ESO als centres de dos i tres línies.”

Per tant, els centres per poder tenir aquestes hores les hauran de sol·licitar.

Així mateix pel que fa a la dotació bàsica d’atenció a la diversitat, els centres han d’especificar com pensen distribuir la dotació durant els 6 anys de concerts. Després sols es podran organitzar les hores de dotació addicional.

Les hores d’orientació que surten a la resolució seran revisades el mes de setembre en funció de les dotacions finals atorgada a cada centre.

 

Acord de reducció de ràtios

Pel que fa a l’Acord de reducció de ràtios, al final ha estat signat per totes les parts i, per tant, serà d’aplicació per al curs 23/24, amb unes aportacions fetes sobre tot per part de les patronals.

L’acord no afecta tothom. La reducció de ràtios a 22 alumnes sols serà per aqueles unitats de 4rt d’educació infantil dels següents municipis:

Alaró, Andratx, Artà, Porreres, Santa Maria del Camí, Santanyí, Ferreries, Formentera.

A la resta zones i municipis es seguirà aplicant la ràtio màxima de 25 alumnes.

Des de l’STEI hem manifestat que no és l’acord que més ens agrada, ja que deixen fora uns quants municipis (incloent Palma); però com només afecta al curs 23-24 l’STEI ho ha signat per responsabilitat amb tota la gent que ho necessita.

Tal com diu l’Acord signat el passat més de març, ara s’ha de constituir una comissió de negociació sobre les ràtios, per als cursos següents, en la qual l’STEI defensarà que la reducció de ràtios sigui d’aplicació a totes les Illes Balears i no una opció a la carta.

La reducció de ràtios millorarà les condicions laborals de les persones treballadores i ajudarà a mantenir els llocs de feina.