ACREDITACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Aquest dimecres, 26 d'abril, s’ha celebrat una nova reunió de la mesa de concertada, per presentar el procediment per a l’acreditació de la competència digital per als cursos 2022-2023 i 2023-2024.

Han estat presents Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres i Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i el seu equip.

L’STEI ha explicat el malestar dels docents de l’ensenyament concertat per la sobrecàrrega de treball que suposa la feina diària amb l’aplicació de la LOMLOE i realitzar els cursos per acreditar les diferents àrees de l’IBSTEAM.

Des de Conselleria han contestat que han demanat una pròrroga per a poder acreditar el nivell de competència digital i justificar els fons europeus rebuts.

De moment, no s’exigirà un nivell mínim de competència.

Entre maig i setembre, ja estarà disponible al Portal del Personal l’acreditació de la competència digital de cada docent, a través de les formacions fetes entre setembre de 2020 i setembre del 2023.

La resolució amb aquest procediment i els annexes pertinents es publicarà abans del 28 de maig.

A partir del curs 2024-2025, aquest marc digital s’inclourà en un pla de competència digital estatal, que s’està treballant amb els representants de les diferents Comunitats Autònomes.

 

Podeu veure l'eborrany aquí.