Oposicions i ofertes de feina

Consell Insular d'Eivissa, borsa d'auxiliars d'informació turísica.

El BOIB núm. 97 publica les Bases específiques per a la creació d’una borsa d’auxiliars d’informació turística, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala auxiliar, per cobrir les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. El temini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 21.

IMAS, borsa de treball Auxiliar educatiu.

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Personal d'Oficis/Ajudant, Especialitat Auxiliar Educatiu.

IMAS, borsa de treball Treballador social

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 19 de gener de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà/na, Especialitat Treballador/a Social.