Ajuntament d'Andratx, bases generals de selecció de personal funcionari interí i laboral no fix

El BOIB núm. 75, de 20 de juny, publica les bases generals del procediment per a la selecció de personal funcionari interí i laboral no fix de l'Ajuntament d'Andratx.