Modulació de la jornada de 37,5 h setmanals

Probablement, el dimecres 9 de desembre entrarà en vigor una instrucció del director general de Funció Pública que permet reduir en mitja hora la presència diària al lloc de treball. Dictar aquesta instrucció és potestat exclusiva de l’Administració, atès que es tracta d’una modulació de les 37,5 hores regulades amb caràcter bàsic per la normativa estatal.

Llegeix més...