Mallorca Menorca Eivissa Formentera
2024 116 116 116 116
2025 232 464 464 580
2026 348 696 696 870

 

Tothom en parla. El cost de la vida a les Illes Balears s’està posant al nivell d’indrets de la Unió Europea on la gent cobra tres vegades més que nosaltres. La situació és especialment preocupant a Menorca i Eivissa. I és extrema en el cas de Formentera. El consens social sobre aquesta qüestió és tan alt que fins i tot el grup del PP a les Corts Generals ha proposat triplicar l’import de la indemnització per residència. L’STEI Intersindical considera que ha arribat l’hora de corregir ja aquest greuge. La nostra proposta per a l'Acord 2024-27 entre les organitzacions i el Goib és la següent:

  1. Amb efectes de gener de 2024, la indemnització per residència de tots els subgrups o nivells a totes les Illes Balears s’igualarà a 116 euros mensuals.
  2. En el cas de Mallorca, el 2025 es duplicarà aquesta quantia; i el 2026 es triplicarà.
  3. A partir del 2025 a Menorca i Eivissa, les quantitats seran el doble que a Mallorca. I a Formentera, seran dues vegades i mitja les de Mallorca.