Al BOIB núm. 134 del 30 de setembre s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les llistes provisionals de les persones que accedeixen a un nou nivell corresponent a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de les persones a les quals es denega l'accés a un nou nivell i de les persones a les quals es requereix l'esmena de la sol·licitud.

Termini al·legacions deu dies hàbils del 2 al 16 d'octubre, ambdós inclosos.