Concurs de trasllats del personal laboral fix

Al BOIB núm. 63 del 14 de maig de 2022 s’ha publicat la convocatòria dels concurs de trasllats del personal laboral fix de la CAIB.

El termini per presentar la sol·licitud és des del 16 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos