Publicat l’Acord d’inclusió carrera professional funcionaris interins i laborals temporals

Al BOIB núm 93 del 19 de juliol de 2021 s'ha publicat l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals per tal d’incloure la fase extraordinària d’implantació dels funcionaris interins i laborals temporals no enquadrat en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera i extensions de sentència, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d’aquest col·lectiu que no es preveien en els acords originals

La Conselleria d'Educació no ha de ser una ETT

frau

Els darrers anys, atenent una demanda històrica de l'STEI Intersindical, la Conselleria d'Educació ha anat creant llocs d'auxiliar administratiu als CEIP a la relació de llocs de treball (RLT) de Serveis Generals. Aquests llocs s'han dotat i s'han ocupat amb personal funcionari (interí o en comissió de serveis) ocupant una vacant.

Així, hem arribat a tenir 76 centres amb una dotació estable de personal administratiu.

En canvi, recentment la Conselleria ha canviat de criteri. I els darrers nomenaments de personal administratiu als CEIP s'han fet en precari. La Conselleria d'Educació ha fet un ús fraudulent de la figura de l'anomenat projecte d'inversió. Aquest canvi de criteri afecta 96 centres i 47 persones, que han estat nomenades interines de projecte d'inversió. La situació aboca aquestes persones a la precarietat laboral; i els centres, a la precarietat organitzativa.

Llegeix més...

OPE d'estabilització del personal funcionari i laboral CAIB

Al BOIB núm. 67 del 24 de maig de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització del personal funcionari i del personal laboral de serveis generals de la CAIB, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Per consultar l’Acord, clicau aquí.

Criteris dels processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021

Tal i com us vàrem informar, el passat 11 de maig, a la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques, s’aprovaren els criteris que han de regir els processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021.

Si voleu consultar els criteris que regiran aquests processos, clicau aquí.

Pàgina 1 de 24