Borsa única IB-salut categoria tècnic/a especialista en laboratori. Llistes definitives mèrits

Dia 6 d'abril de 2021, es publica la llista definitiva amb les puntuacions finals dels aspirants, relativa a l'actualització de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, de la categoria tècnic/tècnica especialista en laboratori, així com la llista definitiva de persones excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

Llegeix més...