Acords de concertada

Acord MEC 8 de novembre de 2005

Acuerdo básico entre el Ministerio de Educación y Ciencias y las organizaciones sindicales representativas del personal del àmbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos.

La CIG (sindicat en nom del qual els STEs assistim a la Mesa de Madrid) ha denunciat l’acció discriminatòria del MEC per no haver estat informada de la negociació d’aquest acord . La CIG és membre de la Mesa de Negociació de Concertada , per tant tenia tot el dret d’estar a la negociació i de signar si ho trobava oportú; cosa que segurament hagués fet si considerés que recull millores encara que segurament hagués manifestat en un to crític la insuficiència d’aquest acord.

 Aquí teniu un anàlisi de l’Acord de dia 8 de novembre.