L'acord de carrera professional s'aplicarà a tot el personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i organismes autònoms que en depenen, tant si tenen plaça fixa com si són interins, sempre que es compleixin els requisits.
 
Després de mesos de feina de la Comissió de Carrera Professional, de la qual l'STEI ha fet part, i d'intenses negociacions, s'ha consensuat un document que recull la gran majoria de les aportacions i millores que hem fet els representants de la part social, juntament amb la feina tècnica del personal de Funció Pública.
 
Entre les reivindicacions de l'STEI, que ha reclamat aquest acord des de l'inici d'aquesta legislatura atès que, d'ençà del 2017 en què va entrar en vigor, la carrera havia quedat estancada, cal destacar que hem aconseguit que l'acord pugui ser d'aplicació al personal laboral que ocupi llocs de treball que varen ser traspassats al Consell de Mallorca (Casalt Ariadna i residències Oms St. Miquel i Miquel Mir, entre d'altres), que en redactat inicial quedaven exclosos, i que ara podran assolir el reconeixement de carrera professional si s’adhereixen a l'Acord mitjançant acord amb el Comitè d’Empresa i/o representants sindicals o assemblea dels treballadors.
 
Aquest acord, previsiblement, es durà a Ple el proper 9 de març, i començarà a tenir efectes econòmics a partir de l'1 d'abril de 2023.
 
Podeu llegir els detalls de la notícia a: