El passat 31 de maig va acabar el termini de publicació de les ofertes públiques d'estabilització i de les ofertes d'ocupació de 2022, les quals en molts casos corresponen als sistemes de provisió que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Les administracions locals de les Illes Balears i les empreses públiques que hi estan vinculades han ofert al voltant de 5.450 places, de les quals cal destacar les 661 de l'IMAS, les 477 de l'Ajuntament de Palma (EMAYA), les 457 del Consell de Mallorca, les 301 del Consell Insular d'Eivissa, les 254 de l'Ajuntament de Calvià, les 242 del Consell Insular de Formentera o les 149 de l'Ajuntament de Maó.

Ara, les administracions tenen fins al 31 de desembre de 2022 per treure les bases de les convocatòries corresponents.