l'IMAS ha obert un nou termini de presentació de sol·licituds corresponent a la convocatòria ordinària i extraordinària de l'especialitat de Psicòleg/loga. En data 27 de gener de 2020 s'ha publicat en el BOE una rectificació d'error de l'anterior anunci de data 21 de desembre de 2020. Per aquest motiu, roman obert el termini per presentar sol·licituds fins el proper 17 de febrer de 2020. 

Aquelles persones que realitzaren la sol·licitud dins el termini anterior no han de presentar una nova solicitud.

La informació necessària pot descarregar-se a l'enllaç següent

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=45940