Oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca

El BOIB de 4 de desembre de 2018 va publicar l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, de 21 de novembre de 2018, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca per a l’any 2018, que no inclou les places negociades per la taxa adiccional d'ocupació.