Representants de l'STEI Inersindical ens reunírem dia 5 d'agost amb el Conseller Executiu del Departament de Drets Socials, Javier de Juan, i els consellers i vicepresidents de l’IMAS, Jaume Tortella i Magdalena Gelabert. Els tralladàrem, a través d’un full de ruta, una sèrie de qüestions que cal negociar i les nostres propostes en matèria de funció pública, així com altres temes que cal abordar de cara a l’inici del curs que ve.

Els_representants_de_lSTEI_a_lIMAS_i_al_Consell_de_Mallorca_durant_la_reunió.jpeg

Plantilles

Sobre el que cal negociar pròximament, plantejàrem el creixement en llocs de feina tot assegurant-ne la sostenibilitat. Entre d’altres, parlàrem del SAID, de la Unitat de Visites Familiars o de la Unitat de Convalescència.

Per això, és important acabar amb les retallades que impedeixen el creixement de plantilles, una retallada inqüestionable a la capacitat de crear ocupació estable i de qualitat en el marc dels serveis públics. En el mateix sentit, tractàrem la provisió amb empleats públics de les noves residències planificades i licitades que haurà de gestionar l’IMAS, i també l’abordatge de distints mecanismes per evitar les retallades estatals vigents de la llei Montoro.

També vàrem parlar de les situacions específiques del personal transferit, entre les quals cal destacar la que pateix el que prové de la residencia Miquel Mir, que genera distorsions en el gaudi d’unes condicions de feina equiparables a la resta dels companys.

Reclassificació professional

És un dels temes estrella que plantejam per a una administració moderna, al qual s’ha de posar remei aquesta legislatura i al qual no renunciam per aconseguir que els col·lectius d’auxiliars tècnics d’infermeria passin del grup C2 al C1, grup que els correspon segons els estudis actuals del cicle formatiu de grau mitjà.

Parlàrem de la proposta pactada a l’IMAS i de les alternatives per fer posible aquesta desitjada reclassificació, tot i que també abordàrem la situació d'altres col·lectius específics per als quals caldrà també negociar la reclassificació.

Estabilitat del personal interí

Finalment, l’STEI INTERSINDICAL traslladà la seva preocupació pel que fa al personal interí de llarga durada dels distints cossos que, en el supòsit que no superàs les proves selectives, arribàs a ser cessat. En aquest sentit, consideram que s’hauran d’establir mecanismes perquè puguin mantenir-se ocupant vacants o altres nomenaments.

Vàrem remarcar que som contraris a qualsevol context d’oposicions massives sense un pacte d’estabilitat per al personal que no superàs les oposicions. Tot això, a l’espera del que assenyalin, la propera tardor, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa, el resultat de la qual s’haurà d’aplicar a favor del personal interí.

Com a contrapartida a les oposicions massives, l’STEI INTERSINDICAL proposa que les properes ofertes públiques s’apliquin per a les baixes de les diferents especialitats que es produeixin per jubilació o qualsevol altra situació. Un sistema que, tenint en compte les cada vegada més nombrosos jubilacions de personal interí, permetria incorporar funcionaris de carrera sense que la resta del personal interí se’n veiés afectat.

Altres qüestions

El sindicat també demanà la creació de nous perfils funcionals i de places a les residències, la  continuïtat de determinats torns d’infermeria i l’especialització en la gestió, i s'interessà per la situació de les obres del nou edifici per a Menors.