NO s’ha reunit la Mesa General d’Empleats Públics,
NO s’han convocat més oposicions i NO hi ha cap plaça nova

Ahir es va consumar un despropòsit comunicatiu de proporcions incontrolades al Govern de les Illes Balears. El departament de Comunicació del GOIB va anunciar per terra, mar i aire que s’havia reunit en sessió extraordinària la Mesa General de l’Empleat Públic, presidida per Francina Armengol, per convocar “la major convocatòria d’oposicions de la història a les Illes Balears.” Per rematar-ho, Més per Mallorca anunciava a les xarxes socials “4500 noves places a sanitat, 3000 noves places a educació, 250 noves places a serveis generals”.

Són tres mentides.

En primer lloc, ahir no es va reunir la Mesa General de l’Empleat Públic. Ni en sessió ordinària ni extraordinària. El que va fer Presidència és (amb l’excusa d’una Mesa Tècnica sense ordre del dia) organitzar una posada en escena per validar amb una foto els marges estrets que imposa el Projecte de llei de pressuposts presentat pel Govern de l’estat del PP. Un Projecte de pressuposts que ha estat rebutjat per una Proposició no de llei al Parlament balear amb el vot dels partits que donen suport a Francina Armengol.

Entre d’altres motius, la Mesa no es va reunir perquè no té la potestat d’aprovar res fins que els Pressuposts de l’estat no estiguin en vigor. N’hi ha prou de llegir el que diu l’article 18 de la Llei de pressuposts autonòmica (aquesta sí que està en vigor).

(Reptam públicament el Govern a mostrar la convocatòria d’aquesta pressumpta sessió extraordinària de la Mesa General de l’Empleat Públic.)

En segon lloc, ahir no es varen convocar oposicions. Hi ha un camí molt llarg a recórrer dins cadascun dels tres sectors per arribar a les convocatòries. S’han d’aprovar les ofertes públiques corresponents i s’han de negociar les bases generals i específiques de cada cos, escala i especialitat. És d’una irresponsabilitat suprema anunciar que convoques oposicions (si no és vera) quan saps que hi ha milers de persones que estudien a l’espera de saber data certa.

I, per acabar, no hi ha cap plaça nova. Les places que, en un futur, sortiran a oposicions, actualment estan ocupades per interins. Per tant, no suposa incrementar els recursos humans que el Govern de les Illes Balears destina a garantir els drets i prestar els serveis que són de la seva competència (mesura prohibida expressament pel Projecte de llei de pressuposts de l’estat). És més, sembla que el Govern vol obviar la realitat de les persones que ocupen aquestes places, en moltes ocasions des de fa més de cinc anys.

Tot això s’agreuja si tenim present que l’article 19.dos del Projecte de llei de pressuposts generals de l’estat preveu acomiadar els interins als tres anys. De fet, l’article 19 és el que ha rebut més esmenes en el tràmit parlamentari: la foto d’ahir, per tant, és una foto en precari.

A què respon la fotografia d’ahir? Qui marca l’agenda comunicativa del Govern de la Gent? Per què es potencia la publicitat corporativa en comptes de la comunicació pública transparent? Què en pensen els diputats dels grups parlamentaris que donen suport al Govern?