Respecte del pla d’infraestructures educatives del Govern Balear a Menorca

D’entrada, des de l’STEI ens congratulem que, per primera vegada des que les competències educatives són autonòmiques, la Conselleria hagi presentat per escrit el Pla d’Infraestructures educatives, un gest aquest que denota transparència, resulta clarificador i indica el compromís, per part de la Conselleria d’Educació, de portar-lo a terme. També ens sembla destacable i digne de menció que la inversió en infraestructures que el govern actual va destinar l’any 2016 fou el mateix que l’administració Bauzà va invertir al llarg del tots els seus 4 anys de gestió. Compromís per part de l’actual adminisper tració que valorem molt positivament.

Menorca Diario Insular | 22.feb.2017