A la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 13 de novembre, l’Administració ha destruït el lloc de feina funcionarial de responsable de l’Oficina dels Drets Lingüístics. Aquest organisme (integrat únicament per tres funcionaris, amb un cost d’uns 100.000 euros anuals) ha estat fins ara el responsable autonòmic de vetllar perquè es respectin els drets lingüístics de la població, en relació amb qualsevol de les dues llengües oficials de l’arxipèlag.

Com és sabut, els plans de Margalida Prohens i Idoia Ribas inclouen substituir aquesta infraestructura garantista i funcionarial per una oficina política comandada per VOX, amb una partida pressupostària de 750.000 euros.

L’única informació pública sobre aquesta oficina és la Proposició de llei que va presentar la ultradreta al Parlament, que incloïa sancions de fins a 100.000 euros a les institucions i entitats que fan servir la llengua catalana.

Podeu consultar la Memòria 2022 de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics.