A la conferència de premsa posterior a la sessió del Consell de Govern, el portaveu ha explicat que aquest executiu ha apostat per reduir l’estructura política en un milió d’euros. Allò que ha amagat és que, quan es dotin els llocs de feina de personal funcionari de lliure designació aprovats avui, la despesa de personal s’incrementarà en més de mig milió d’euros.

Això en la primera modificació de la relació de llocs de treball d’aquesta legislatura!

D’una banda, com a conseqüència d’un Decret de la presidenta del Govern del mes de juliol, dupliquen el nombre de llocs de funcionaris de lliure designació de l’Advocacia de la CAIB. Dels llocs de director adjunt de l’Advocacia i del cap del Departament de Suport a l’Activitat Normativa, just el complement específic supera els 50.000 euros.

D’altra banda, el Govern del PP ha aprovat una cosa inaudita: entre els directors generals i els funcionaris de carrera, hi haurà dos funcionaris designats a dit interposats en la cadena de comandament! De moment, això afectarà la Conselleria de Presidència i la d’Hisenda.

Si aquesta manera de procedir es generalitza a les altres conselleries, l’increment de la despesa serà molt superior al que diuen que han estalviat en alts càrrecs.

Els serveis jurídics de l’STEI Intersindical revisen ara si aquestes modificacions s’ajusten al concepte de lliure designació de les lleis i de la normativa aplicable.