L’Ajuntament de Palma ha fet arribar al nostre company Francesc M. Ramis —mitjançant l’Agència Tributària— una nota de constrenyiment de 132 euros (120 euros de multa i 12 de recàrrec) per haver sol·licitat a Cort que una acció formativa commutadora d’una sanció econòmica fos impartida en llengua catalana.

L’Ajuntament va imposar a Ramis una sanció que podia ser commutada per una acció formativa. Ell va sol·licitar acollir-se a aquest dret; també va sol·licitar (com ho preveu el Reglament municipal) rebre aquesta formació en llengua catalana.

Cort va menystenir la sol·licitud del nostre company, i el va citar a una sessió que es va desenvolupar en espanyol. Aleshores, Ramis va tornar a sol·licitar poder assistir a una sessió formativa en català. La resposta de l’Ajuntament ha estat una comunicació de multa amb recàrrec.

L’STEI Intersindical demana a l’Ajuntament de Palma que anul·li aquesta comunicació, i que citi Ramis a una sessió formativa en català. Igualment, demana a l’Ajuntament de Palma que expliqui públicament quin tant per cent de sessions formatives d’aquestes característiques es fan en la llengua pròpia.

El sindicat mostra tot el suport a Ramis i a qualsevol persona que vulgui exercir els drets lingüístics.

El grup de solidaritat amb Francesc Ramis ha obert aquesta campanya de suport:
http://www.totsuma.cat/projecte/2063/parlar-en-catala-no-es-cap-delicte