Oposicions i ofertes de feina

Borses graduat-ada social de l’administració especial del Consell Insular de Mallorca

Publicada en el BOIB núm. 156 de 13 de desembre de 2018, la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública relativa a la convocatòria per a constituir dues borses de la categoria de graduat-ada social de l’administració especial del Consell Insular de Mallorca, subgrup A2, pel procediment extraordinari i per l’específic de selecció, respectivament, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Consell Insular de Mallorca.

L'enllaç de l'administració per obtenir informació de la convocatòria és el següent:

https://seu.conselldemallorca.net/es/fitxa?key=32719

Pàgina 3 de 19