Convenis i pactes

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria 22.11.2018

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del sector de la reforma juvenil i protecció de menors de les Illes Balearsi la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100585012018)

Conveni col·lectiu de l'empresa Top Clean Baleares, SL

Resolució  del conseller d'Economia i Competitivitat per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació del Conveni col·lectiu de l'empresa Top Clean Baleares, SL (exp.: CC_TA_01/086, codi de conveni 07100222012014)