Oposicions i ofertes de feina

Fundació Banc de Sang i Teixits de les IB, diplomat / graduat en infermeria

El BOIB núm. 49, de 21 d'abril publica  les Bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (d'ara endavant, FBSTIB), en relació amb la categoria professional de diplomat/da o graduat/da en infermeria a l’illa de Menorca. El darrer dia per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 22 de maig.

Servei de Salut de les IB, concurs-oposició auxliar administratiu

El BOIB núm. 49, de 21 d'abril, publica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 d’abril de 2018 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’auxiliar administratiu de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 21 de maig.

Ajuntament d'Andratx, plaça arquitecte tècnic i constitució borsí

El BOIB núm. 44, de 10 d'abril,  publica les bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per a la selecció d'un arquitecte tècnic interí ajuntament d'andratx i constitució d'un borsí. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 30.

Pàgina 1 de 12