Oposicions i ofertes de feina

Ajuntament de Consell, borsa de tècnic superior en educació infantil.

El BOIB núm 3,de dia 6 de gener,  publica les bases específiques per a la constitució d'un borsí de treball extraordinari de la categoria de tècnic/a superior en educació infantil, pel sistema de concurs, laboral interins, de l'ajuntament de consell. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 24.

Pàgina 1 de 11