Oposicions i ofertes de feina

Ajuntament d'Alaior, bases borsa de treball professional en treball social

El BOIB núm. 152, de 4 de desembre, publica la convocatòria i les  bases que han de regir el procés de selecció de persones aspirants a formar part d’una borsa de professionals en treball social per a poder ser contractades, si fora procedent, en règim laboral temporal per raons de necessitat i urgència. 

 

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 28 de desembre
 

Oferta de feina SOIB Infermeria

S'ha presentat al Servei d'Ocupació de les Illes Balears una oferta de feina d'Infermer/a per prestar serveis a la Residència Oms i Sant MIquel.

Interesats adreçar-se a la WEB del SOIB.

Pàgina 1 de 14

El bulletí, novembre 2018