Oposicions i ofertes de feina

Ajuntament de Binissalem, borsa de treball de TAG

 El BOIB núm. 124, de 9 d'octubre, publica la convocatòria per a la  selecció, mitjançant concurs-oposició, de personal funcionari de caràcter interí, per a la creació d’una borsa de treball de Tècnics d’Administració General de l’Ajuntament de Binissalem.

Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 24 inclòs.

Ajuntament d'Andratx, bases borsí tècnic d'administració general

El BOIB núm. 124, de 9 d'octubre, publica les bases extraordinàries de la convocatòria pel sistema de concurs-oposició per a la constitució d'un borsí de tècnic d'administració general A2 interí de l'Ajuntament d'Andratx.

Termini de presentació de sol·licituds
fins dia 29 inclòs.

Ajuntament d'Esporles, borsa d'auxiliars administratius

 EL BOIB núm. 122, de 4 d'octubre publica les bases específiques per a la convocatòria d'una borsa d'auxiliars d'administració general interins pel sistema de concurs-oposició.

 
Termini de presentació de les sol·licituds 
fins dia 26 inclòs

Ajuntament de Llucmajor, borsa d'auxiliars administratius

El BOIB núm. 122, de 4 d'octubre publica les bases de les proves selectives per constituir una borsa de funcionaris i funcionàries interins auxiliars administratius, del grup c, subgrup c2, escala d’administració general, subescala auxiliar.

 
Termini de presentació de les sol·licituds
fins dia 19 inclòs

Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 10 places auxiliar administratiu

El BOIB núm. 104, de 23 d'agost, publica les bases del procés selectiu per cobrir deu places d'auxiliars administratius de la plantilla de personal funcionari de carrera pel torn de promoció interna horizontal.

El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies a partir del dia següent de la publicacio al BOE.

Pàgina 1 de 12