Informació general

La Reforma de l'Administració Local

PRINCIPALS APORTACIONS DE LA TAULA MONOGRÀFICA DE LA CIMERA SOCIAL DAVANT LA REFORMA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

L'informe presentat davant el Consell de Ministres per part del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de l'Avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, ha provocat que la Cimera Social reunida el passat 25 d'abril en una reunió monogràfica per tractar "la reforma de l'Administració Local ", hagi elaborat un document que resumeix les aportacions fetes i les conclusions de la Cimera, com a conseqüència de la necessitat de reforçar els serveis socials municipals que són competència dels ajuntaments.

Aquest document també ha estat aportat davant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Més informació

Pàgina 4 de 4