L'STEI Intersindical guanya la carrera professional per a més de setanta persones

El Jutjat núm. 2 Contenciós Administratiu de Palma ha sentenciat a favor de més de setanta persones que feien feina amb nomenaments d'interinitat al Servei de Salut de les Illes Balears.

Les sol·licitants demanaven l'equiparació amb el personal estatutari de carrera pel que fa a la carrera professional, i els endarreriments corresponents amb efectes de 2017.

L'STEI Intersindical celebra aquesta sentència i demana al Servei de Salut que habiliti un sistema extraordinari per reconèixer la carrera professional horitzontal a tot el seu personal, independentment de si és de carrera o interí.