OPE infermeria obstetricoginecològica. Adjudicacions

Dia 14 de setembre de 2021, s'ha publicat al Boib núm.127 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears en la que s'adjudiquen les places de personal estautari fix de la categoria infermeria obstetricoginecològica.

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.