OPE Tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria. Convocatòria

Al BOIB Núm. 101, de 29 de juliol de 2021, es publica la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 649 places vacants de personal estatutari fix de la categoria tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Les 649 places ofertades es distribueixen de la manera següent:

  • 614 places per al sistema de torn lliure, 43 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • 35 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Les places que no es provein pel sistema de promoció interna no s'acumularan a les convocades pel sistema general d'accés lliure.

Les places de torn lliure, així com les de promoció interna dirigides a persones amb discapacitat que hagin quedat desertes, s'acumularan a les convocades pel sistema general d'accés lliure i de promoció interna, respectivament.

  • Les bases de la convocatòria s'adjunten com a annex 1
  • El temari de la fase d'oposició a l'annex 2
  • El barem de mèrits de la fase de concurs a l'annex 3
  • El tribunal qualificador a l'annex 4

Les persones aspirants disposen d'un mes, a partir de dia 30 de juliol, per pagar la taxa d'inscripció i presentar la sol·licitud telemàticament.

BOIB