OPE higienista dental d'àrea d'AP. Convocatòria

Al BOIB Núm. 94, de 15 de juliol de 2021, es publica la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 7 places vacants de torn lliure de personal estatutari fix de la categoria higienista dental d'àrea d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears.

  • Trobareu les bases de la convocatòria a l'annex 1
  • El temari de la fase d'oposició a l'annex 2
  • El barem de mèrits de la fase de concurs a l'annex 3
  • El tribunal qualificador a l'annex 4

Les persones interesades disposen del termini d'un mes, a partir de dia 16 de juliol, per pagar la taxa i presentar la sol·licitud telemàticament.

BOIB

Dia 14 d'agost de 2021 al Boib Núm 108, es publica la Resolució que modifica el punt 201.c de les bases de la  convocatòria.

S'estableix un nou termini d'un mes per presentar sol·licituds.

BOIB