OPE òptic/òptica optometrista del Servei de Salut de les Illes Balears. Convocatòria

Al BOIB Núm. 94, de 15 de juliol de 2021, es publica la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 7 places vacants de personal estatutari fix de la categoria òptic/òptica optometrista del Servei de Salut de les Illes Balears.

  • La distribució de les places vacants és la següent: 4 pel sistema de torn lliure i 3 pel de promoció interna.
  • Les bases de la convocatòria les podeu trobar a l'annex 1
  • El temari de la fase d'oposició a l'annex 2
  • El barem de mèrits de la fase de concurs a l'annex 3
  • El tribunal qualificador a l'annex 4

Les persones aspirants disposen d'un termini d'un mes a partir de dia 16 de juliol per pagar la taxa d'inscripció i presentar la sol·licitud telemàticament.

BOIB Núm 94

Al BOIB Núm. 103, de dia 3 d'agost, es fa una modificació de la composició del tribunal qualificador