Borsa única Ib-salut. Categoria auxiliar administratiu/administrativa

El 27 d'agost es publica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears amb el llistat de candidats amb una puntuació compresa entre 0 i 2'83 punts de la borsa  del grup auxiliar administratiu que han d'aportar documentació que acrediti que cumpleixen els requisits i que justifiqui els mèrits presentats.

S'estableix un termini de 5 dies hàbils a partir del 30/8/2021

Resolució