Borsa única Ibsalut treball social

Al BOIB núm. 93 de 13 de julio,l es publica la Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria traballador/treballadora social

A l'annex 1 trobareu les bases de la convocatòria.

A l'annex 2 trobareu el barem de mèrits.

La incripció a la borsa s'ha d'emplenar i registrar  telemàticament seguint les instruccions indicades en la plataforma informàtica. S'ha de pagar prèviament la taxa corresponent.

S'estableix un termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, perquè s'hi inscriguin nous aspirants i perquè els inscrits afegeixen mèrits.

BOIB