Borsa única IB-salut categoria auxiliar d'infermeria. Llista provisional amb puntuació

El 12 de març de 2021 es publica la llista provisional amb puntuacions de l'actualització de la borsa única per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'auxiliar d'infermeria.

També es publica la llista de persones aspirants excloses per no acreditar que compleixen els requisists.

S'estableix un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions o les al·legacions que es considerin oportunes.

LListat provisional

Model al·legacions

Ib-salut