Borsa única Servei de Salut. Nou tall diverses categories

Amb data 25 de novembre de 2020  es publica a la web del Servei de Salut un nout tall de borsa única de les següents categories:

  • Fisioterapeuta 
  • Infermer/a Salut Mental 
  • Infermer/a obstetricoginecològic/a

A partir de l'endemà a aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per a fer noves inscripcions o per a introduir nous mèrits.

Amb l'objectiu d'agilitzar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per a acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

Fisioterapeuta resolució

Infermer/a Salut Mental

Infermer/a obstetricoginecològic/a