Concurs trasllats auxiliar administratiu. Llista provisional mèrits

Amb data 18 de novembre de 2020 s'ha resolt amb caràcter provisional el concurs de mèrits per proveir places vacants de la categoria auxiliar administratiu de l'Ib-salut.

Les persones concursants disposen d'un termini de quinze dies hàbils, a partir de demà, per presentar reclamacions.

També dins aquest termini les persones que hi participen poden desistir de la seva sol·licitud.

Les persones que estiguin en situació de reingrés provisional i desisteixen de participar en el concurs seran declarades d'ofici en la situació d'excedència voluntària.

Aquí la Resolució