OPE categoria tècnic/tècnica en documentació sanitària. Publicació de respostes correctes

Dia 8 de novembre de 2020 el tribunal qualificador ha publicat les respostes correctes de l'exercici de la prova selectiva per a cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària. Les persones interesades compten amb un termini de tres dies hàbils (9, 10 i 11 de novembre) per presentar reclamacions o impugnacions.

Respostes correctes. Aquí

Sol·licitud per presentar reclamacions o impugnacions. Aquí