Convocatòria concurs trasllats voluntari personal no sanitari IB-salut

Amb data 24 de març es publica al BOIB núm.41, la resolució per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari fix del Servei de Salut

- Enginyer tècnic industrial/ Enginyera tècnica industrial. Places 3

- Grup administratiu de la funció administrativa. Places 36

- Grupo auxiliar administratiu de la funció administrativa. Places 91

- Tècnic/Tècnica de gestió informàtica. Places 4

 

Els coneixements de català exigits en aquest concurs de trasllats seran:

- Tècnic/tècnica de gestió informàtica  B2

- Enginyer tècnic industrial / enginyera tècnica industrial  B2

- Grup administratiu de la funció administrativa  B2

- Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa  B1 

Les persones interesades en participar en aquest concurs han d’emplenar la sol·licitud i el full de sol·licituds de places (Annex 4) i presentar-les en el termini d’un mes comprador a partir del 25 de març. Aquestes sol·licituds s’han de registrar al Registre central del Serveis Centrals del Servei de Salut, en els Registres de les gerències del Servei de Salut o per qualsevol via de les que preveu l’article 16 de la LLei 39/2015.

Les perones aspirants en la situación de reingrés provisional que desisteixin de participar en el concurs de mobilitat voluntària serán declarades d’ofici en la situación d’excedència voluntària.

BOIB