Borsa única Ib-salut categoria Zelador

Al BOIB Núm. 129 de 18 d’octubre de 2018, es publica una Resolució del director general del Servei de Salut d’ampliació de termini de 10 dies perquè puguin inscriure’s i/o afegir mèrits tots aquells candidats interessats en formar part de la Borsa única de personal estatutari temporal del Servei de salut de la categoria zelador/zeladora.