Borsa única de treball IB-salut categoria tècnics especialistes. Llistes provisionals

Amb data 26 de setembre de 2018 es publica al web del Servei de Salut, la Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s'aproven les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les següents categories:

Tècnic especialista en radioteràpia.

Tècnic especialista en radiodiagnòstic.

Tècnic especialista en anatomia patològica.

Tècnic especialista en laboratori.

S'estableix un termini de deu dies hàbils, perquè els aspirants puguin presenta al·legacions i raclamacions o esmenin les deficiències detectades.