Novetats OPE Servei de Salut

Al BOIB Núm. 116, de 20 de setembre de 218, s’han publicat les següents Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears:

Tècnics especialistes

Fisioterapeutes

Infermeria obstetricoginecològica

Concurs de trasllats FEAS

 

 

TÈCNICS ESPECIALISTES

 • Publicació llistes definitives de persones aspirats admeses i excloses del concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/ tècnica especialista en radiodiagnòstic. Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el 21 d’octubre de 2018, a les 10 hores. BOIB
   
 • Publicació llistes definitives de persones aspirats admeses i excloses del concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/ tècnica especialista en radioteràpia. Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el 21 d’octubre de 2018, a les 10 hores. BOIB
   
 • Publicació llistes definitives de persones aspirats admeses i excloses del concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/ tècnica especialista en laboratori. Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el 28 d’octubre de 2018, a les 10 hores. BOIB
   
 • Publicació llistes definitives de persones aspirats admeses i excloses del concurs-oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic/ tècnica especialista en anatomia patològica. Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el 28 d’octubre de 2018, a les 10 hores. BOIB

 

FISIOTERAPEUTES I INFERMERIA OBSTETRICOGINECOLÒGICA

 • Publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants d’aquestes categories. Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions o per reparar el defecte que hagi motivat l’exclusió.

          BOIB Fisio

          BOIB Infermeria

CONCURS DE TRASLLATS FEAS

 • Publicació de l’adjudicació definitiva de les places ofertes a les persones admeses en el concurs de trasllats voluntari de algunes categories de FEAS: cirurgia pediàtrica, angiologia i cirurgia vascular, obstetrícia i ginecologia. BOIB