Borsa única de treball IB-salut categoria auxiliar d'infermeria. Llistes provisionals

Dia 6 de setembre de 2018, s'ha publicat la resolució que aprova les llistes provisonals d'admesos i exclosos, indicant-ne la causa de l'exclusió, de l'actualització de la Borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria auxiliar d'infermeria.

 

S'estableix un termini de deu dies hàbils, perquè els aspirants exclosos puguin presentar al·legacions i reclamacions o esmenin les deficiències detectades.

Enllaç al web de l'IB-salut