Concurs oposició Servei de Salut

El Servei de Salut emprèn l’oferta d’ocupació pública amb la propera convocatòria de 4658 places. Per a 3854 de les que s’oferiran ja hi ha data per fer-ne les proves selectives, que començaran el mes de setembre de 2018.

Categoria Places Data prevista
Auxiliar d’infermeria 559 Abril de 2019
Facultatiu/facultativa d’anàlisis clíniques 12 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’anatomia patològica 14 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’anestèsia i reanimació 77 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’aparell digestiu 16 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’obstetrícia i ginecologia 29 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’oftalmologia 25 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’oncologia mèdica 12 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’otorrinolaringologia 14 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa d’urologia 15 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de cardiologia 18 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de cirurgia general i aparell digestiu 20 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de farmàcia hospitalària 10 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de medicina intensiva 15 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de medicina interna 17 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de nefrologia 11 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de pneumologia 12 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de psiquiatria 25 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de radiodiagnòstic 28 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa de traumatologia i cirurgia ortopèdica 28 Octubre de 2018 - març de 2019
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria 45 Novembre de 2018
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària 90 Novembre de 2018
Fisioterapeuta 73 Febrer de 2019
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa 387 Abril de 2019
Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica 85 Febrer de 2019
Infermer/infermera 1.071 Maig de 2019
Metge/metgessa d’urgències hospitalàries 51 Novembre de 2018
Metge/metgessa de família en equips d’atenció primària 199 Novembre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica 32 Novembre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en laboratori 140 Octubre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic 116 Octubre de 2018
Tècnic/tècnica especialista en radioteràpia 2 Octubre de 2018
Zelador/zeladora 308 Març de 2019

 

El procediment selectiu serà el d’un concurs-oposició. La fase d’oposició valdrà un 60% i la fase de concurs el 40% restant. En aquesta fase de concurs es valoraran els mèrits amb el següent barem: Experiència professional 55 punts, Formació, docència i recerca 40 punts, català 5 punts.

S’admetran totes les sol·licituds de participació encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística de català.

Pròximament es publicaran els temaris de les categories a convocar.