Novetats borsa treball temporal del Servei de Salut. Diverses categories.

  • Infermeria especialista en salut mental. Del 03/07/2017 al 14/07/2017 s'estableix el  període d' al.legacions a les llistes provisionals d'admesos i exclosos al tall fet el 20/06/2017.
  • Infermeria. En aquests moments es poden modificar les preferències en quant a gerència territorial, especialitat i modalitat del nomenament.
  • Auxiliar d'infermeria. Del 30/06/2017 al 13/07/2017 s'estableix el període d'al.egacions a la llista provisional d'admesos i exclosos relativa a la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut.