Borsa única treball temporal IB-salut, categoria infermeria obstreticoginecològica

Amb data 16 de març de 2017, al BOIB Núm.32, s’ha publicat la Resolució que estableix les noves bases que han de regir la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria d’infermeria obstetricoginecològica.

 

El 26 de juny de 2014 es va convocar un concurs de mèrits per constituir la borsa general per seleccionar personal estatutari temporal de la categoria d’infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia (comare), de la qual va resultar una borsa que encara està vigent.

A la Mesa Sectorial de Sanitat el 28 de novembre de 2016 es varen negociar i adoptar els nous barems aplicables en els processos de selecció temporal de la categoria d’infermer/a especialitzat/da.

Es farà un tall en la borsa d’aquesta categoria i s’estableix un termini de 15 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, perquè s’hi inscriguin nous aspirants i perquè els aspirants ja inscrits hi afegeixin mèrits o hi facin les modificacions pertinents basades en el nou Acord regulador i el nou barem, publicats en els annexos 2 i 3 del BOIB.

Enllaç directe a la web del Servei de Salut

http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/professionals/recursos-humans/borsa-unica-de-treball