Reunió amb el Director de Recursos Humans de l'IB-salut

El 15 de març del 2017 representats del sector de sanitat de L’STEI Intersindical ens hem reunit amb el Director de Recursos Humans de l’Ib-salut y hem tractat diversos temes:

  • CARRERA PROFESSIONAL: està previst que a finals del mes de març es publiqui el llistat provisional de treballadors i treballadores que canvien de nivell. El pagament dels endarreriments, generats des de gener de 2017, es farà previsiblement amb la nòmina del mes de maig o juny.
  • OPOSICIONS: L’Ib-salut està a l’espera que el Govern Central autoritzi la eliminació de la Taxa de Reposició per convocar el concurs oposició del Servei de Salut.

Actualment l’oferta d’ocupació pública aprovada per a l’any 2017 és de 1294 places.

Si es suprimeixen les limitacions actuals, taxa de reposició, es podrien fer les ampliacions oportunes i augmentar considerablement el nombre de places convocades a concurs oposició.

Possiblement la convocatòria del procés de concurs oposició per a totes les categories es farà el mes de juny.

  • CONCURS DE TRASLLATS: Es possible que no hi hagi concurs de trasllats abans del concurs-oposició, l’STEI està en contra d’aquesta postura perquè és un dret bàsic del personal estatutari la mobilitat dins tot el Servei, i així ho marca l’article 37.3 de l’Estatut Marc “Els procediments de mobilitat voluntària, que s’efectuen amb caràcter periòdic, preferentment cada dos anys”.