Publicació llista provisional de mèrits OPE Treballador/a social

Dia 17 de febrer de 2017 s'ha publicat la llista provisional de mèrits, per cada un dels torns, del concurs oposició per cobrir places de la categoria de Treballador/a social del Servei de Salut de les Ille Balears.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils per presentar impugnacions contra la puntuació assignada i sol·licitar revisió de l'expedient.

Accés a la web de l'Ib-salut