Oferta d'ocupació pública personal estatutari 2017

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat l’oferta d’ocupació pública del servei de Salut per a 2017, que preveu la incorporació de 612 places de personal estatutari.

Del nombre total de places convocades, la meitat correspon al torn lliure i l’altre meitat, a promoció interna. L’oferta d’ocupació pública del 2017 és la següent:

Categories 2017 2016 2015 Total
Infermer/a 198 106 90 394
Auxiliar d’infermeria 124 73 56 253
Psicòleg clínic/psicòloga clínica   18 6 24
Grup administratiu de la funció administrativa   35 10 45
Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa 78 10 38 126
Zelador/a   58 28 86
Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de pediatria   40   40
Facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària   10   10
Farmacèutic/a d’àrea d’atenció primària   4   4
Tècnic/a especialista en laboratori   50   50
Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic   50   50
Metge/metgessa de família 82     82
Pediatre/pediatra d’atenció primària 30     30
Metge/metgessa d’urgències 40     40
FEA d’anestèsia 60     60
Totals 612 454 228 1294

La previsió del calendari per aquest procés és la següent:

-       Primer trimestre de 2017: convocatòria del concurs de trasllats.

-       Segon trimestre de 2017: convocatòria de les oposicions

-       Segon semestre 2017: exàmens de les oposicions.